טופס תלונה על התנהלות עמותה או חברה לתועלת הציבור

הגשה ובירור תלונה נגד התנהלות עמותה/חל"צ

במקרה של תקלות בהורדת הטופס,
ניתן להיעזר במדריך למשתמש

על מנת לייעל את אופן הגשה ובירור תלונות נגד התנהלות עמותה או חברה לתועלת הציבור, הוחלט לאפשר הגשת תלונה באופן מקוון. לפניכם טופס הגשת תלונה מקוון, אשר באמצעותו תוגשנה תלונות כנגד התנהלות עמותה או חברה לתועלת הציבור.

לשם מילוי טופס התלונה יש להורידו תחילה למחשב

יש למלא את כל השדות הרלוונטיים בטופס ולצרף את המסמכים הנדרשים. ללא מילוי שדות החובה – לא ניתן יהיה להגיש את הטופס.

לאחר מילוי הטופס לפי ההנחיות, יש להגישו על ידי לחיצה על לחצן "שלח", הנמצא בתחתית הטופס.

שליחת הטופס מהווה הגשת התלונה.

עם קבלת התלונה במשרד המשפטים, תשלח אליכם הודעה בדוא"ל המאשרת קבלת התלונה.

להלן מספר הנחיות למילוי הטופס:

  1. ככל שהפונה מבקש שלא לחשוף את הזהות, יש לסמן במקום המיועד לכך בטופס, ובמקרה כזה פרטי הפונה חסויים ואינם מועברים לידיעת העמותה / החברה לתועלת הציבור.
  2. יש לצרף את כלל המסמכים הרלוונטיים לתלונה.
  3. בכל הבהרה בנוגע לטיפול בתלונות, ראה כאן
  4. יובהר, כי הפנייה לרשם אינה מהווה תחליף לפניה לכל גורם רלוונטי אחר המוסמך לברר את הנטען בפנייה ואינו מהווה תחליף לפניה לערכאות משפטיות לצורך מיצוי זכויות על פי דין, ככל שלדעת הפונה נפגעו זכויותיו בשל התנהלות העמותה/החל"צ.