טופס הגשת תלונה למחלקה לחקירות שוטרים

טופס הגשת תלונה למחלקה לחקירות שוטרים

המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים מוסמכת לחקור עבירות פליליות שבוצעו על ידי אנשי משטרה, ושהעונש הקבוע בגינן עולה על שנת מאסר.

במסגרת הגשת התלונה באמצעות הטופס ניתן לפרט את פרטי האירוע, דרכי התקשרות עם המתלונן, עדי ראיה ככל שהיו, וכל פרטים רלוונטיים אחרים. כמו כן, ניתן לצרף לטופס התלונה המקוון קבצים – תמונות או כל תיעוד אחר.

הגשת התלונה באמצעות הטופס המקוון מאפשרת נגישות גבוהה יותר של המבקשים להגיש תלונה, מבלי להידרש להגיע למשרדי המחלקה, או לשירותי הדואר או הפקסימיליה. השימוש בטופס המקוון הינו פשוט, ומכווין את המתלונן למסור את מירב הפרטים הנדרשים למחלקה לצורך קבלת החלטות על המשך הטיפול בתלונה.

הגשת התלונה באמצעות הטופס המקוון תאפשר טיפול יעיל יותר של המחלקה בתלונות המוגשות אליה, מעצם כך שהטופס באופן מובנה כולל את מירב הפרטים הנדרשים, צירופם של מסמכים וקבצים יחסוך בזמן יקר הנדרש לאיסופם של חומרים אלו, ובעיקר, הימצאותם של פרטים רבים ורלוונטיים בשלב מוקדם של הגשת התלונה יאפשר קבלת החלטה מושכלת ומבוססת יותר על ידי המחלקה באשר לאופן הטיפול בתלונה.

ההחלטה באשר לטיפול בתלונה (הן בסמוך להגשתה והן בשלבים מאוחרים יותר) תעשה בהתאם לסמכויות המחלקה לחקירות שוטרים כפי שאלו קבועות בחוק, ובהתאם למדיניות הנוהגת במחלקה.

הודעה על החלטת המחלקה באשר לטיפול בתלונה תישלח לפונה באמצעות פרטי ההתקשרות אותם מסר בטופס.

מילוי והגשת הטופס:

לצורך מילוי טופס הבקשה המקוון יש להורידו תחילה למחשב.

יש למלא את כל השדות הרלוונטיים בטופס ולצרף את המסמכים הנדרשים.

ללא מילוי שדות החובה- לא ניתן יהיה להגיש את הטופס.

לאחר מילוי הטופס לפי ההנחיות, יש להגישו על ידי לחיצה על לחצן "שלח", הנמצא בתחתית הטופס.

לאחר הלחיצה של "שלח" יהפוך הטופס לקובץ בדואר האלקטרוני. יש להשלים את הפעולה באמצעות שליחת הדוא"ל.

שליחת הטופס מהווה הגשת תלונה.