הזמנת תיק מקרקעין, שטר מקרקעין או נסח מקרקעין היסטורי

הזמנת תיק מקרקעין, שטר מקרקעין או נסח מקרקעין היסטורי

שירות זה מאפשר להזמין העתקי מסמכים מתיק רישום או מנסח היסטורי סרוק (לא ממוחשב) באמצעות טופס בקשה מקוון הנשלח ישירות ללשכת הרישום הרלוונטית וללא צורך בהגעה פיזית.

השירות מאפשר קבלת העתק מאושר ממסמכים ששימשו יסוד לרישומים שונים, לרבות מכר, שכירות, משכנתה, הערות אזהרה, ירושה וכדומה, וכן העתק מנסח היסטורי סרוק (שאינו ממוחשב).

טופס הבקשה הינו טופס מקוון ולכן אין צורך בחתימה ידנית של המבקש. יחד עם זאת, תשומת לבכם לכך שיש לסרוק ולצרף לטופס הבקשה המקוון את "הבקשה לקבלת העתקי מסמכים מתיק רישום" מאומתת כדין (את הבקשה ניתן למצוא באתר הרשות תחת הלשונית טפסים).


לצורך הורדת הטופס נדרש שתוכנת Adobe Acrobat Reader וחבילת השפות יהיו מותקנים במחשב.
נתקלת בבעיה במהלך ההתקנה? יש לנו סרטון הדרכה שיסביר לך הכל