הזמנת תיק מקרקעין, שטר מקרקעין או נסח מקרקעין היסטורי

הזמנת תיק מקרקעין, שטר מקרקעין או נסח מקרקעין היסטורי

שירות זה מאפשר להזמין העתקי מסמכים מתיק רישום או מנסח היסטורי סרוק (לא ממוחשב) באמצעות טופס בקשה מקוון הנשלח ישירות ללשכת הרישום הרלוונטית וללא צורך בהגעה פיזית.

השירות מאפשר קבלת העתק מאושר ממסמכים ששימשו יסוד לרישומים שונים, לרבות מכר, שכירות, משכנתה, הערות אזהרה, ירושה וכדומה, וכן העתק מנסח היסטורי סרוק (שאינו ממוחשב).

טופס הבקשה הינו טופס מקוון ולכן אין צורך בחתימה ידנית של המבקש, למעט אישור עורך דין לעניין מסמכי תאגיד.

אם נתקלתם בבעיה בפתיחת הטופס, עליכם למלא אחר ההוראות במדריך