טפסים לבקשת כספים מהקרן

על פי החוק, תפקידה של הקרן הייעודית הוא לסייע באמצעות חלוקת הנכסים המופקדים בה למימוש המטרות הבאות:

  • שיקום של קרבנות, טיפול בהם והגנה עליהם
  • תשלום פיצוי שנקבע בפסק דין לנפגע עבירה
  • מניעה של ביצוע עבירה
  • אכיפת חוק איסור סחר בבני אדם על ידי רשויות האכיפה

להלן טפסי הבקשה שבאמצעותם יש לפנות לקרן הייעודית בבקשה להקצאה. מילוי הטפסים יעשה באופן אלקטרוני: יש להוריד את הטופס המתאים לבקשה, לשמור אותו על המחשב האישי, למלא את כל השדות הרלוונטיים בטופס ולצרף את המסמכים הנדרשים. כל עוד לא שלחתם את הטופס, אפשר לערוך בו שינויים.

לצורך הורדת הטופס נדרש שתוכנת Adobe Acrobat Reader וחבילת השפות יהיו מותקנים במחשב.
נתקלת בבעיה במהלך ההתקנה? יש לנו סרטון הדרכה שיסביר לך הכל
לאחר מילוי הטופס לפי ההנחיות, יש להגישו על ידי לחיצה על לחצן "שלח", הנמצא בתחתית הטופס.
לחיצה על הכפתור "שלח" תפתח מייל הממוען לוועדה. שליחת המייל מהווה הגשת הבקשה
עם קבלת הבקשה, יישלח אליכם בדואר אלקטרוני אישור קבלת הבקשה, עם מספר הבקשה.

בשאלות לגבי תוכן הטפסים, אפשר לפנות במייל ל- combattrafficking@justice.gov.il


טפסי בקשות

בקשה לקבל הקצאה מהקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות
עבור עמותות, גופים ציבוריים ומשרדי ממשלה, המעוניינים בהקצאה מהקרן עבור אחת המטרות שצוינו לעיל

Application for an allocation from the dedicated fund for the treatment of forfeited property and penalties imposed in cases of human trafficking and slavery

בקשת נפגע לקבל הקצאה מהקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות לצורך שיקום
עבור נפגע אחת העבירות, המעוניין בקבלת הקצאה מהקרן לצורך הליך שיקום

Victim's application for a rehabilitation grant from the dedicated fund for the treatment of forfeited property and penalties imposed in cases of human trafficking and slavery

בקשת נפגע לקבל תשלום פיצוי שנקבע בפסק דין מהקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות
עבור נפגע אחת העבירות, שקיבל בפסק דין פיצוי, אך אין לו אפשרות סבירה לגבות אותו

Victim's application to be paid compensation awarded in a judgment from the dedicated fund for the treatment of forfeited property and penalties imposed in cases of human trafficking and slavery