הגשת עמדת נפגע עבירה לבקשת חנינה

הגשת עמדת נפגע עבירה לבקשת חנינה

על מנת לייעל את אופן הגשת עמדת נפגע עבירה לבקשת חנינה, הוחלט לאפשר הגשת עמדה באופן מקוון. לפניכם טופס הגשת עמדה מקוון.

את העמדה ניתן להגיש לבד ואין צורך בייצוג משפטי. במידה והעמדה מוגשת באמצעות עורך דין, יש לצרף ייפוי כוח בהתאם להוראות בטופס.

לשם מילוי טופס העמדה יש להורידו תחילה למחשב.

יש למלא את כל השדות הרלוונטיים בטופס או לצרף את המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המפורטות בטופס. ללא מילוי שדות החובה – לא ניתן יהיה להגיש את הטופס.

לאחר מילוי הטופס לפי ההנחיות, יש להגישו על ידי לחיצה על לחצן "שלח", הנמצא בתחתית הטופס.

שליחת הטופס מהווה הגשת עמדה. מומלץ להתקשר למחלקת חנינות על מנת לוודא שהמסמכים התקבלו בהצלחה.

לסיוע טכני או כל נושא אחר, ניתן לפנות:

מייל: Pardons@justice.gov.il

טלפון מספר 02-6546642/3/4/8